Magazinul virtual www.regencycompany.ro este proprietatea companiei REGENCY COMPANY SRL, o societate cu răspundere limitată organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în București, Bd. Basarabia nr. 256, etaj 1, sector 3, 030352 România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2042/1999, cod unic de înregistrare RO 11680026, număr de telefon  +40 21 255 39 57 și adresă de e-mail office@regencycompany.ro. Prezentul document stabilește termenii şi condiţiile de utilizare a acestui site web și condițiile de achiziţionare a produselor comercializate prin intermediul acestui site web (denumit în continuare „Termenii și Condițiile") care sunt acceptate prin accesarea și/sau utilizarea site-ului, fiind astfel obligați a le respecta. Prin acceptarea Termenilor și a Condiţiilor, sunteţi de acord de asemenea,  cu Politica de confidențialitate REGENCY COMPANY SRL, precum și cu toate celelalte documente menționate în cuprinsul prezentului document. Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile înainte de a utiliza acest site web și de a efectua orice comandă prin intermediul acestuia.

 

REGENCY COMPANY SRL  își rezervă dreptul de a modifica în orice moment Termenii și Condiţiile. Orice modificări aduse Termenilor și Condiţiilor vor intra în vigoare numai pentru comenzile noi, înregistrate după publicarea modificărilor respective pe acest site web. Astfel, vă rugăm să verificați secțiunea aferentă Termenilor si Condiţiilor, înainte de fiecare comandă, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită.

Acest site se adreseaza specialistilor din domeniu, care cunosc in detaliu caracteristicile produselor comercializate. In cazul in care nu sunteti un specialist in domeniu, va rugam sa cereti ajutorul unul consultant de vanzari, sau sa apelati la o persoana calificata, care sa va indrume in alegerea produselor.

Regency Company nu poate fi facuta raspunzatoare pentru  alegerile gresite ale clientilor care comanda online. In mod special, alegerea canturilor pentru panouri (PAL, MDF, etc.) nu poate fi facuta decat de catre persoane care cunosc culorile din mostrarele Regency Company. Orice incercare de alegere a unui cant doar dupa denumire, sau imaginea de pe site, poate conduce la diferente intre culoarea cantului si cea a panoului.

Cu privire la codurile de conduită relevante conform art.8 lit.e) legea 365/2002 privind comerțul electronic și legea 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte vă rugăm să consultați legislația specificata  pe site-ul ANPC, secțiunea ”ACTE NORMATIVE”.

Dacă aveți orice întrebări cu privire la Termeni și Condiții vă rugăm să contactați un consilier  la numărul  de telefon +40 21 255 39 57.

Informații privitoare la contractul încheiat între dvs. și Regency Company vor fi stocate pentru un timp limitat, și, conform prevederilor legale vor fi disponibile terților doar la solicitarea organelor judiciare.

Nu ne asumăm răspunderea pentru datele eronate transmise de către dvs. după prelucrarea comenzii.

Prevederile prezentului contract la distanță se completează cu legea 365/2002 privind comerțul electronic și OUG 34/2014, privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii.

 

Definiții

Termenii și Condițiile se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri/produse comercializate de către REGENCY COMPANY SRL, prin intermediul site-ului său, www.regencycompany.ro. În cuprinsul Termenilor și Condițiilor, termenii de mai jos vor avea următoarea semnificație:

Cumpărătorul – orice persoană fizică/juridică care, prin înregistrarea unei comenzi online pe acest site web, a acceptat termenii și condițiile prezentului contract la distanță.

Vânzătorul – SC  REGENCY COMPANY SRL, cu sediul în București, Bd. Basarabia, nr. 256, sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/2042/1999, CUI RO 11680026, nr. telefon +040 21 255 39 57.

Comanda – solicitarea transmisă de către Cumpărător, prin parcurgerea etapelor tehnice necesare, în vederea achiziționării de Produse și/sau Servicii comercializate online, în condițiile prevăzute de Termeni și Condiții, de către SC REGENCY COMPANY SRL.

Produse - orice bun comercializat de SC REGENCY COMPANY SRL pe acest site web, solicitat de către Cumpărător prin Comanda înregistrată care urmează să fie livrat de către Vânzător, în condițiile prevăzute în Termeni și Condiții.

Serviciu – orice serviciu comercializat de SC REGENCY COMPANY SRL  pe acest site web, solicitat de către Cumpărător prin Comanda înregistrată, care urmează să fie prestat de către Vânzător, în condițiile prevăzute în Termeni și Condiții.

Contract – contractul încheiat de către Cumpărător, în conformitate cu Termenii și Condițiile expres acceptate de acesta, și SC REGENCY COMPANY SRL, la momentul confirmării de către SC REGENCY COMPANY SRL, pe un suport durabil, a Comenzii transmise de către Cumpărător.

Secţiune – o secţiune de pe site-ul web www.regencycompany.ro.

 

Orarul de funcționare este:

Luni – Vineri : 8-18; Sâmbăta: 8-14; Duminica: închis.

 

Drepturile de proprietate intelectuală

În conformitate cu Politica de confidențialitate, conținutul și materialele publicate pe site-ul www.regencycompany.ro, sunt integral în proprietatea exclusivă a  SC REGENCY COMPANY SRL. Folosirea, fără acordul expres al SC REGENCY COMPANY SRL a oricărui material publicat pe acest site web, se pedepsește conform legii. Orice modificare neautorizată a site-ului este interzisă.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în scop de comerţ electronic, reclamă, marketing și publicitate, precum și pentru executarea Contractului. SC REGENCY COMPANY SRL  va putea trimite newslettere și alte informații cu caracter comercial, cu respectarea strictă a prevederilor legale, numai după obținerea consimțământului dumneavoastră expres în acest sens. În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SC REGENCY COMPANY SRL are obligația de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate.

Prin completarea formularelor specifice de pe site, pentru crearea unui cont, transmiterea unei Comenzi etc., vă exprimați consimțământul expres ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate de către SC REGENCY COMPANY SRL  în scopurile menționate.

Conform legii, beneficiați de următoarele drepturi, respectiv dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor dumneavoastră de către SC REGENCY COMPANY SRL. De asemenea, aveți dreptul de a solicita în orice moment ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal, precum și încetarea prelucrării acestora în scop de marketing direct, reclamă și publicitate.

Refuzul furnizării datelor solicitate de către SC REGENCY COMPANY SRL  pentru efectuarea unei Comenzi, determină imposibilitatea SC REGENCY COMPANY SRL  de a livra Comenzile respective.

În cazul în care vă modificați, prin utilizarea formularelor de pe site, datele personale furnizate deja către SC REGENCY COMPANY SRL  și exista Comenzi în derulare, Comenzile respective își păstrează datele de la momentul efectuării Comenzii, iar livrarea Produselor se va face neluându-se în considerare noile date. SC REGENCY COMPANY SRL  nu vă solicită, prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc.) informații confidențiale, parole personale etc. În cazul în care dumneavoastră divulgați astfel de date către terți, aceștia poartă întreaga responsabilitate pentru propriile acțiuni. În asemenea situații, SC REGENCY COMPANY SRL  nu va fi responsabilă pentru niciun fel de prejudiciu.

S.C.Regency Company S.R.L este operator de date cu caracter personal inregistrat la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal  al Autoritatii nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 33630.

 

INFORMAŢII DESPRE SERVICIUL SC REGENCY COMPANY SRL COMENZI ONLINE

 

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că achiziţionarea produselor pe internet oferă o experienţă diferită de cea din magazin. În special, trebuie să ştiți că:

- culorile Produselor, astfel cum sunt prezentate pe pagina web, pot fi diferite în realitate, pentru că depind de mai mulţi factori, inclusiv, dar fără a se limita la, setările monitorului dumneavoastră;

- dimensiunile şi forma Produselor pot fi diferite în realitate faţă de modul în care apar pe pagina web, însă SC REGENCY COMPANY SRL  furnizează informații complete privind dimensiunile Produselor în descrierile prezentate pentru fiecare Produs în parte. De aceea, vă rugăm să aveți în vedere că este responsabilitatea dumneavoastră să verificați ca mărimea reală a fiecărui Produs să corespundă scopului pentru care ați achiziționat respectivul Produs;

- fotografiile şi imaginile de pe pagina web au doar rol ilustrativ/orientativ. Pentru o descriere exactă a Produsului şi a detaliilor incluse, trebuie să citiți cu atenție descrierea corespunzătoare a Produsului;

Produsele vor fi livrate numai în măsura în care sunt disponibile, existând astfel riscul ca SC REGENCY COMPANY SRL  să nu poată livra Comanda. De asemenea, SC REGENCY COMPANY SRL  își rezervă dreptul de a retrage orice Produs de la vânzare, în orice moment. În asemenea situații, singura responsabilitate a SC REGENCY COMPANY SRL  față de dumneavoastră este rambursarea integrală a sumelor plătite pentru respectivele Produse pe care nu le mai poate furniza/le-a retras de la comercializare;

SC REGENCY COMPANY SRL  depune toate eforturile pentru a livra Produsele în conformitate cu data de livrare asumată, menționată în emailul cu detalii despre livrare. Menționăm că toate informațiile cu privire la livrare oferite de SC REGENCY COMPANY SRL  (pe website, la telefon sau prin email) sunt doar cu titlu estimativ şi, de aceea, pot varia de la caz la caz. Vă rugăm să consultați pentru mai multe informaţii sectiunea Livrare;

- nu toate Produsele şi promoțiile valabile în cazul serviciului SC REGENCY COMPANY SRL  Comenzi Online vor fi disponibile în magazinul SC REGENCY COMPANY SRL  şi invers. REGENCY COMPANY  își rezervă dreptul de a ajusta în mod liber și cu respectarea prevederilor legale, preţurile şi ofertele speciale practicate.

Preturile produselor din magazinul Regency Company pot fi diferite fata de cele din magazinul online Regency Company. Astfel,nu putem fi făcuți responsabili pentru prejudiciile create de informațiile publicate în magazinul virtual din erori ce nu ne aparțin.

Nu este permisă utilizarea acestui site web în scopul introducerii în mod deliberat de viruşi sau orice alt program sau material care poate fi tehnic dăunător sau distructiv. Sunt interzise încercările de acces neautorizat la acest site web, la serverul pe care este găzduit acesta sau la orice alt server, calculator sau bază de date în legatură cu acest site web. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor vă angajați să nu atacați acest site web prin intermediul unui atac de blocare a serviciului sau de blocare distribuită a serviciului.

Nerespectarea dispozițiilor din prezenta clauză va fi raportată autorităților competente în vederea aplicării sancțiunilor legale și va determina suspendarea imediată a dreptului de a utiliza acest site web.

REGENCY COMPANY  își rezervă dreptul de a anula Comenzile care privesc Produse și/sau Servicii afișate pe site ca urmare a unor erori tehnice sau care, din cauza unor erori tehnice, prezintă prețuri evident eronate/derizorii (prețuri care pot fi, în mod rezonabil, apreciate ca eronate/derizorii de către consumatorul mediu).

Orice link-uri către alte site-uri web sau materiale ale unor terțe părți, dacă este cazul, postate pe site-ul web al REGENCY COMPANY sunt oferite exclusiv în scop informativ, iar REGENCY COMPANY  nu își asumă în niciun fel responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri și materiale, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin intermediul acestor site-uri web.

REGENCY COMPANY  are dreptul, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze comercializarea produselor online, parţial sau în totalitate, temporar sau permanent, cu sau fără notificare prealabilă. REGENCY COMPANY nu va fi responsabilă pentru nicio modificare, suspendare sau întrerupere a disponibilităţii serviciului de comenzi online, fără ca prin această prevedere să se aducă atingere drepturilor pe care legea le recunoaște consumatorilor. De asemenea, Comenzile online valabil confirmate de către REGENCY COMPANY, anterior operațiunilor de modificare, suspendare sau încetare dispuse, vor fi în mod corespunzător executate de REGENCY COMPANY.

REGENCY COMPANY va asigura confidențialitatea datelor dumneavoastră, respectiv a datelor de autentificare, parolei şi tuturor celorlalte detalii în legătură cu contul creat pe site, în conformitate cu Politica de confidențialitate. Cu toate acestea, este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că informațiile privind contul creat pe site  rămân confidenţiale în orice moment și că nu vor fi transmise către terți. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor sunteți de acord să informați REGENCY COMPANY  în cel mai scurt timp posibil dacă aveți, în mod rezonabil, suspiciuni că securitatea contului dumneavoastră este în pericol.

Vă rugăm să aveți în vedere că puteți face o comandă valabilă pe site numai dacă ați împlinit vârsta de 18 ani și doriți ca Produsele și/sau Serviciile să fie livrate/prestate pe teritoriul României. Este nevoie în mod necesar de o adresă de email valabilă/activă şi un număr de telefon la care puteți fi contactat cu uşurinţă.

 

Riscuri și responsabilități

Vânzătorul își asumă responsabilitatea livrării produselor comandate de către cumpărător.

Riscul pieirii bunurilor se transferă la cumpărător în momentul predării efective a bunurilor.

 

Acceptarea bunurilor

La prezentarea de catre firma de curierat a coletului, va rugam sa semnati de primire si sa achitati contravaloarea acestuia. Ulterior, puteti desigila coletul si verifica produsul. – în cazul în care clientul achita contravaloarea transportului

De asemenea consumatorul (persoana fizică) are dreptul de retur a produselor în termen de 14 zile de la achiziționarea acestora. Vă rugăm să accesați condițiile generale de retur.

 

Forța majoră

Forța majoră, (eveniment imprevizibil, incontrolabil și inevitabil ce afectează derularea contractului), exonerează de răspundere partea care o invocă.

 

Litigii. Legea aplicabilă

Relațiile contractuale dintre părți sunt guvernate de legea română. Orice litigiu care nu poate fi rezolvat pe cale amiabilă va fi trimis spre soluționare instanțelor competente.

 

ÎNREGISTRAREA CA UTILIZATOR

Dacă vizitați site-ul (chiar dacă nu achiziţionați bunuri sau servicii), aveți calitatea de utilizator.

Pentru a dobândi această calitate trebuie să vă înregistrați pe acest site, prin crearea unui cont. Puteți găsi informațiile necesare cu privire la înregistrare în secţiunea „Întrebări frecvente”, subcapitolul „Contul meu”.

REGENCY COMPANY  poate refuza solicitarea de înregistrare în măsura în care constată că informațiile furnizate sunt în mod vădit neconforme cu realitatea

 

PLASAREA COMENZII

Cumpărătorul va consulta sectiunea „Cum cumperi” pentru a obține toate informaţiile relevante despre etapele efectuării unei Comenzi. Înregistrarea Comenzii constituie o ofertă de achiziţionare a produselor de la Vânzător, supusă confirmării sale ulterioare, în condițiile prevăzute mai jos.

Comanda dupa ce a fost plasată nu mai poate fi modificată de către utilizator ci doar de către Regency Company la cererea expresă a clientului și numai în cazul în care acesta nu a achitat deja prezenta comandă.

De asemenea, tot la solicitarea expresă a Cumpărătorului, comanda transmisă poate fi anulată de către Regency Company.

După efectuarea Comenzii, Cumpărătorul va primi un email cu detaliile Produselor comandate, costul total al Comenzii, inclusiv costurile de livrare și costurile de colectare/ambalare, precum și un număr de identificare a Comenzii. Cumpărătorului i se va aduce la cunoștință că în maxim 24 ore va fi contactat pentru confirmarea disponibilității Produselor și acceptarea Comenzii.

Transmiterea Comenzii de către Cumpărător și primirea emailului menționat la punctul 4.3. de mai sus, reprezintă doar o confirmare a faptului că această Comandă a fost recepţionată de REGENCY COMPANY  și nu formează un contract cu caracter obligatoriu.

 

ACCEPTAREA COMENZILOR ȘI FORMAREA CONTRACTULUI

În maxim 24 ore de la transmiterea Comenzii, Cumpărătorul va primi un email de confirmare a disponibilității Produselor comandate.

REGENCY COMPANY  va depune toate eforturile pentru livrarea tuturor Produselor comandate, dar își rezervă dreptul, fără a prezenta motivele aferente, să refuze o Comandă (înainte de a o fi acceptat). În cazul în care Comanda este refuzată de REGENCY COMPANY ,Cumpărătorul va fi anunţat în maxim 24 ore de la momentul efectuării Comenzii.

Contractul se consideră valabil încheiat la momentul confirmării de către REGENCY COMPANY , pe un suport durabil, respectiv prin transmiterea emailului, a acceptării Comenzii transmise de Cumpărător.

 

PLATA

Puteți plăti Produsele comandate online prin serviciul de plată automat sau prin virament bancar în contul Regency Company afișat pe site la capitolul Plată. Pentru mai multe informații accesați Întrebări frecvente, capitolul Plată.

Dacă nu se prevede expres altfel, toate preţurile includ TVA. Costurile de livrare și de colectare/ambalare vor fi evidențiate separat și adăugate la preţul total al Comenzii /Produselor comandate, în conformitate cu cele prevăzute mai jos.

Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în Termeni și Condiții, preţul total pe care îl veți plăti efectiv pentru Produsele comandate este cel indicat de Vânzător în momentul efectuării Comenzii, anterior transmiterii acesteia în vederea procesării de către Vânzător.

Costurile de livrare pe care trebuie să le plătiți pentru Comanda efectuată sunt cele indicate de REGENCY COMPANY  în cadrul procesului de transmitere a Comenzii. Costurile de livrare vor fi calculate în funcție de greutatea Produselor comandate, respectiv de numărul kilogramelor. Mai multe informații cu privire la costurile de livrare se regăsesc la secțiunea Livarea produselor.

 

Comenzile de debitare și căntuire se achită în avans.

 

ERORI LEGATE DE PREŢURI

REGENCY COMPANY  va depune toate eforturile pentru ca preţurile indicate în secțiunea Comenzi online să fie corecte. Cu toate acestea, este posibil să apară și erori. În cazul în care REGENCY COMPANY  descoperă o eroare legată de preţul unui/unor Produs/e comandate deja de către Cumpărător, acesta va fi informat cât mai curând posibil despre eroarea produsă. În aceste situații, Cumpărătorul va avea opţiunea fie de a reconfirma Comanda la preţul corect, fie de a anula Comanda.

Dacă prețurile sau alte informații despre produse  au fost afișate greșit ne alocăm dreptul de a nu onora comanda și de a anunța clientul în legătură cu eroarea intervenită,dacă livrarea nu s-a efectuat.

În cazul în care Cumpărătorul nu poate fi contactat, într-un termen rezonabil, folosind detaliile de contact pe care le-a furnizat în timpul procesului de comandă, REGENCY COMPANY va considera Comanda anulată şi Cumpărătorul va fi notificat despre aceasta prin email.

În cazul în care Cumpărătorul decide anularea Comenzii, după ce a fost informat cu privire la preţurile corecte ale Produselor, însă anterior acestui moment a achitat deja prețul Produselor comandate, REGENCY COMPANY  va oferi o rambursă completă în cel mai scurt termen (dar nu mai mult de paisprezece (14) zile calendaristice de la anulare).

În măsura în care REGENCY COMPANY  nu a informat Cumpărătorul cu privire la prețurile eronate, potrivit prevederilor din prezenta secțiune, și a confirmat Comanda, conform secțiunii de mai sus, Contractul valabil încheiat va fi în mod corespunzător executat și Produsele vor fi livrate în conformitate cu prevederile de mai jos.

 

LIVRAREA ȘI TRANSMITEREA RISCURILOR

După încheierea valabilă a Contractului, veti primi un email care va conține numărul documentului de transport (AWB) pentru verificarea stadiului transportului, numărul comenzii, valoarea şi modalitatea de plată.

Livrarea se va efectua prin intermediul societății de curierat indicată de REGENCY COMPANY. În ziua livrării veți fi contactat de către societatea de curierat, prin telefon sau SMS, la numărul de telefon mobil pe care l-ați furnizat în timpul procesului de comandă.

Livrarea va avea loc la adresa de livrare indicată de dumneavoastră în timpul procesului de comandă. Este necesar ca adresa specificată pentru livrare să fie pe teritoriul României. De asemenea, trebuie să aveți în vedere că sunteți exclusiv responsabil în următoarele situații:

- deşi aveți posibilitatea să specificați o adresă de livrare diferită de cea indicată pentru facturare, trebuie să vă asigurați că livrarea se poate face la această adresă şi că sunteți disponibil la această adresă, la data livrării, pentru acceptarea/preluarea Produselor comandate;

- trebuie să verificați dimensiunile Produselor pe care le comandați pentru a vă asigura că este suficient spaţiu la adresa de livrare pentru primirea acestora. Sub acest aspect, trebuie să vă asigurați că există și căi de acces corespunzătoare la adresa de livrare;

La livrare, documentul care confirmă executarea corespunzătoare a livrării trebuie să fie semnat de către Cumpărător. Prin aceasta nu va fi afectat în nici un fel dreptul legal al Cumpărătorului de a notifica ulterior REGENCY COMPANY  în cazul în care constată un defect sau orice altă lipsă de conformitate a Produselor. Refuzul de semnare a documentul de livrare reprezintă refuzul de acceptare a Produselor;

După semnarea documentelor de livrare, Cumpărătorul dobândește posesia fizică a Produselor comandate. Din acest moment, Cumpărătorul preia toate riscurile asupra Produselor, respectiv riscul de pierdere sau de deteriorare.

În cazul în care Cumpărătorul nu este disponibil personal, poate desemna o terță persoană care să preia Produsele în numele său. Reprezentantul Cumpărătorului trebuie să fie o persoană cu capacitatea juridică necesară, respectiv să fi împlinit vârsta de 18 ani, pentru a putea primi, în numele Cumpărătorului, Produsele. Cumpărătorul este de acord ca REGENCY COMPANY să se bazeze pe instrucţiunile reprezentantului ca şi cum ar fi propriile sale indicații.

Livrarea se face de către societatea de curierat, eficient și în condiții sigure, cu următoarele precizări:

Cumpărătorul este de acord să ofere în prealabil cât mai multe detalii despre caracteristicile speciale ale locului de livrare pentru a se asigura că livrarea poate să aibă loc. De exemplu, dacă există restricţii cu privire la acces sau parcare, etajul la care trebuie livrate Produsele sau dacă există uşi înguste, scări în spirală. Toate aceste informaţii vor fi transmise către REGENCY COMPANY prin utilizarea formularului special din cadrul secțiunii „Observaţii” din Formularul de comandă sau la unul din numerele de telefon +40 21 255 39 57;

Livrarea va avea loc Door–to–door (până la uşa adresei de livrare indicate de cumpărător). În cazul în care reprezentanţii Vânzătorului consideră, în mod rezonabil, că este posibil ca livrarea în locul indicat de Cumpărător este de natură să deterioreze Produsele sau locația indicată pentru livrare, îl vor informa pe Cumpărător şi vor înregistra aspectele semnalate în documentul de livrare. Cumpărătorul poate accepta livrarea, cu ignorarea aspectelor semnalate, însă Vânzătorul va fi în acest caz exonerat de orice răspundere cu privire la eventualele daune/prejudicii cauzate Produselor sau locației de livrare ca o consecinţă a faptului că livrarea a avut loc conform instrucţiunilor Cumpărătorului (cu condiţia ca livrarea Produselor să se efectuează cu prudența și diligența datorată)

La livrare Cumpărătorul va verifica starea ambalajului şi numărul corect de pachete livrate. În cazul în care există deteriorări evidente sau sunt Produse lipsă sau incorecte, aceste constatări vor fi înregistrate în documentele de livrare. Articolele lipsă vor fi livrate gratuit; articolele deteriorate/incorecte vor fi returnate şi vor fi, de asemenea, înlocuite şi livrate gratuit. Pentru orice problemă apărută în procesul de livrare, Cumpărătorul va contacta REGENCY COMPANY la telefon: 0741 10 10 10.

Nicio prevedere  de mai sus nu afectează drepturile garantate de lege Cumpărătorului în calitate de consumator. Pentru a afla mai multe informaţii puteți contacta Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor sau REGENCY COMPANY, la unul din numerele de telefon 0741.10.10.10; 021 255.39.57 sau la adresa de e-mail: office@regencycompany.ro

 

EXERCITAREA DREPTULUI DE RETRAGERE

Conform OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, consumatorul beneficiaza de 14 zile pentru a se retrage (perioada de retragere) din contract fara a fi nevoit sa justifice decizia de retragere si fara a suporta alte costuri decat costurile suplimentare.

Termenul de 14 zile incepe sa curga de regula din momentul in care consumatorul intra in posesia fizica a produselor.  

Pentru a va exercita dreptul de retragere trebuie sa ne informati cu privire la decizia dumneavoastra de a va retrage din prezentul contract. Va oferim optiunea de a completa si transmite electronic informatiile privind retragerea prin completarea si transmiterea electronica de pe site-ul nostru. Daca folositi aceasta optiune, va vom transmite fara intarziere, prin e-mail, confirmarea de primire a cererii de retragere.

Pentru a respecta termenul-limita de retragere este suficient sa trimiteti comunicarea privind  erxercitarea dreptului de retragere inainte de expirarea perioadei de retragere.

Prezentul formular se trimite inapoi completat  doar daca doriti sa va retrageti din contract.

Consumatorul va trebui sa suporte costul aferent returnarii produselor in caz de retragere. Costurile suplimentare reprezinta orice costuri (transport, livrare, diminuare a valorii produselor care rezulta din manipulari, altele decat cele necesare pentru determinarea naturii calitatilor si functionarii produselor, taxe postale sau de orice alta natura) care urmeaza a fi suportate de consumator cu ocazia exercitarii dreptului de retragere.

Rambursarea sumelor se face nu mai tarziu de 14 zile de la data in care suntem informati cu privire la decizia consumatorului de a se retrage din prezentul contract.

Putem amana rambursarea pana la data la care primim inapoi produsele sau pana la momentul in care ne-ati furnizat dovada ca ati trimis inapoi produsele,fiind valabila data cea mai apropiata.               

Pot fi returnate produse care:

 

- se incadreaza in termenul de 14  zile de la data primirii;

- corespund specificatiilor tehnice mentionate in comanda;

- nu au facut obiectul unei comenzi speciale;

- nu au fost executate dupa specificatiile consumatorului (de ex. produsele nu au beneficiat de un alt serviciu cum ar fi: Debitare Pal);

- nu prezinta urme de lovire sau deteriorare;

- sunt in termenul de garantie;

- nu prezinta urme vizibile de uzura;

- ambalajul si etichetele de identificare ale produselor sunt intacte

- sunt insotite de accesoriile apartinand produsului.

Produsele returnate sunt în stoc si din acelasi lot. Nerespectarea conditiilor de mai sus, duce la refuzul returului. Produsele se returneaza in ambalajul original, insotite de factura fiscala si/sau bonul fiscal de achizitie, precum si documentatia aferenta  (fise tehnice, manuale de utilizare, documentatie tehnica, certificate de garantie si/sau conformitate). Pentru produsele ridicate de catre cumparator direct din magazin, nu se aplica conditiile de retur prevazute in prezenta sectiune,cu exceptia produselor comanda speciala. Produsele care se livrează prin precomandă (nefiind produse existente pe stoc) și produsele debitate/căntuite la dimensiunile cumpărătorului, nu pot fi returnate.

Consumatorul poate solicita un produs de o calitate si la un pret echivalente cu cele comandate si returnate.

Pentru alte informatii legate de returul produselor aveti posibilitatea transmiterii unei solicitari prin intermediul formularului de contact disponibil pe site-ul https://regencycompany.ro/content/contact , sau puteti apela Serviciul Suport clienti la numarul de contact: 0741 10 10 10.

POLITICA DE GARANȚII ȘI RETUR ÎN MAGAZINELE FIZICE ȘI ÎN MAGAZINELE ONLINE

 

Subscrisa, REGENCY COMPANY S.R.L., cu sediul în Mun. București, Sector 3, B-dul Basarabia nr. 256, et. 1, telefon: 021/2553957, email: office@regencycompany.ro, înregistrată în Registrul Comerțului București la nr. J40/2042/1999, CUI 11680026, atribut fiscal RO, cont bancar RO64 BACX 0000 0010 1244 2000 deschis la Unicredit Bank SA – Agenția Rosetti, reprezentată legal prin Administrator Shawu Kais, (denumită în continuare „Societatea” sau „Vânzătorul”),

În conformitate cu dispozițiile Ordonanței nr. 21/1992 privind protecția consumatorului, republicată și modificată, dispozițiile Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicată și modificată, și cu prevederile OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

Înțelegem să facem publică politica de retur a produselor achiziționate din magazinele fizice sau din magazinele online ale Societății, prezenta politică de retur fiind valabilă începând cu data de 01 iulie 2021, astfel:

 

I. POLITICA DE RETUR ÎN MAGAZINELE FIZICE

1. Produsele comercializate în magazinele fizice ale Societății, aflate pe stoc, pot fi returnate în termen de 3 zile de la data achiziționării. Produsele realizate la comandă specială, nu pot fi returnate sau schimbate. Schimbarea produsului aflat pe stoc, dar nelivrat Cumpărătorului, se poate realiza în termen de 3 zile de la data achiziționării.

2. Pentru a beneficia de dreptul de retur prevăzut la punctul 1 de mai sus în ceea ce privește achiziția din magazinele fizice, trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții:

i) solicitarea de retur se încadrează în termenul de 3  zile de la data achiziționării;

ii) produsele corespund specificațiilor tehnice menționate în comandă;

iii) produsele nu au făcut obiectul unei comenzi speciale, nu au fost confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar (de ex. produsele nu au beneficiat de un alt serviciu cum ar fi: Debitare Pal, Căntuire); în cazul prestărilor de servicii la solicitarea cumpărătorului, acesta are obligația inspectării bunului personalizat la momentul primirii sale și să anunțe orice fel de neconformitate în termen de 3  zile de la data achiziționării, orice reclamație ulterioară nefiind luată în considerare;

iv) produsele nu prezintă urme de lovire sau deteriorare;

v) produsele sunt în termenul de garanție și nu prezintă urme vizibile de uzură;

vi) ambalajul și etichetele de identificare ale produselor sunt intacte;

vii) produsele sunt însoțite de accesoriile aparținând produsului;

viii) produsele returnate sunt în stoc și din acelasi lot.

3. Nerespectarea condițiilor de la punctul 2, duce la refuzul returului. Produsele se returnează în ambalajul original, însoțite de factura fiscală și/sau bonul fiscal de achiziție, precum și documentația aferentă  (fișe tehnice, manuale de utilizare, documentație tehnică, certificate de garanție și/sau conformitate).

4. Pentru produsele comandate în magazine se acordă garanția de producător, conform certificatului de garanție emis la vânzare.

5. Vânzătorul este obligat să livreze consumatorului produse care sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare. Se consideră că produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare dacă:

a) corespund descrierii făcute de vânzător și au aceleași calități ca și produsele pe care vânzătorul le-a prezentat consumatorului ca mostră sau model;

b) corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de același tip;

c) fiind de același tip, prezintă parametri de calitate și performanțe normale, la care consumatorul se poate aștepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului și declarațiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.

6. Nu se consideră a fi lipsă de conformitate dacă în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască această lipsă de conformitate ori dacă lipsa de conformitate își are originea în materialele furnizate de consumator.

7. Vânzătorul nu este răspunzător de declarațiile publice prevăzute la punctul 5 lit. c), în oricare dintre următoarele situații, dacă probează că:

a) nu a cunoscut și nu ar fi putut, în mod rezonabil, să cunoască declarațiile în cauză;

b) declarația fusese corectată la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare;

c) decizia de a cumpăra produsul nu putea fi influențată de declarațiile publice în cauză.

8. Orice lipsă a conformității rezultată dintr-o instalare incorectă a produselor nu va fi considerată echivalentă cu o lipsă a conformității produselor, dacă instalarea nu face parte din contractul de vânzare a produselor și produsele au fost instalate de consumator pe răspunderea sa.

9. Conform garanției legale de conformitate, Vânzătorul este răspunzător față de consumator pentru orice lipsă a conformității existentă la momentul când au fost livrate produsele.

10. În cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, în fiecare caz fără plată, cu excepția situației în care măsura este imposibilă sau disproporționată, ori să beneficieze de reducerea corespunzătoare a prețului ori de rezoluțiunea contractului privind acest produs, în condițiile de mai jos.

11. O măsură reparatorie va fi considerată ca disproporționată, dacă ea impune vânzătorului costuri care sunt nerezonabile în comparație cu cealaltă măsură reparatorie, luându-se în considerare:

a) valoarea pe care ar fi avut-o produsele dacă nu ar fi existat lipsa de conformitate;

b) importanța lipsei de conformitate;

c) dacă cealaltă măsură reparatorie ar putea fi realizată fără un inconvenient semnificativ pentru consumator.

12. O măsură reparatorie va fi considerată ca imposibilă dacă vânzătorul nu poate asigura produse identice pentru înlocuire sau piese de schimb pentru reparare, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente.

13. Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade de timp, stabilită de comun acord, în scris, între vânzător și consumator, luându-se în considerare natura produselor și scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilită nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul, după caz, a adus la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare.

14. Vânzătorul are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial, dar în baza garanției legale de conformitate.

15. Noțiunea fără plată, prevăzută la punctul 10, se referă la toate costurile necesare aducerii produselor la conformitate, inclusiv costurile poștale, de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate și ambalare.

16. Consumatorul poate solicita o reducere corespunzătoare a prețului sau rezoluțiunea contractului în oricare dintre următoarele cazuri:

a) dacă nu beneficiază nici de repararea, nici de înlocuirea produsului;

b) dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie într-o perioadă de timp rezonabilă;

c) dacă vânzătorul nu a luat măsura reparatorie, fără inconveniente semnificative pentru consumator.

17. Consumatorul nu este îndreptățit să solicite rezoluțiunea contractului, dacă lipsa conformității este minoră.

18. Răspunderea vânzătorului privind garanția legală de conformitate, potrivit punctelor de mai sus, este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 (doi) ani, calculat de la livrarea produsului.

19. Pentru produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de 2 ani, termenul prevăzut la punctul 18 se reduce la această durată.

20. Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de 2 (două) luni de la data la care a constatat-o.

 

II. POLITICA DE RETUR ÎN MAGAZINELE ONLINE

1. Consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage (perioada de retragere) din contract, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri, cu excepția costurilor suplimentare.

2. Perioada de retragere menționată la punctul 1 expiră în termen de 14 zile din ziua în care consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a produselor, în cazul contractelor de vânzare, sau:

(i) în cazul în care consumatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat, ziua în care consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs;

(ii) în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese, ziua în care consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a ultimului produs sau a ultimei piese;

(iii) în cazul contractelor pentru livrarea periodică de produse pe o perioadă de timp determinată, ziua în care consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a primului produs;

3. Pentru a beneficia de dreptul de retragere prevăzut la punctele 1-2 de mai sus în ceea ce privește contractele la distanță și contractele în afara spațiilor comerciale, trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții:

i) solicitarea de retur se încadrează în termenul de 14  zile de la data primirii;

ii) produsele corespund specificațiilor tehnice menționate în comandă;

iii) produsele nu au făcut obiectul unei comenzi speciale, nu au fost confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar (de ex. produsele nu au beneficiat de un alt serviciu cum ar fi: Debitare Pal);

iv) produsele nu prezintă urme de lovire sau deteriorare;

v) produsele sunt în termenul de garanție și nu prezintă urme vizibile de uzură;

vi) ambalajul și etichetele de identificare ale produselor sunt intacte;

vii) produsele sunt însoțite de accesoriile aparținând produsului;

viii) produsele returnate sunt în stoc și din acelasi lot.

4. Nerespectarea condițiilor de la punctul 3, duce la refuzul returului. Produsele se returnează în ambalajul original, însoțite de factura fiscală și/sau bonul fiscal de achiziție, precum și documentația aferentă  (fișe tehnice, manuale de utilizare, documentație tehnică, certificate de garanție și/sau conformitate).

5. Înainte de expirarea perioadei de retragere, consumatorul informează Societatea cu privire la decizia sa de retragere din contract prin folosirea modelului de formular de retragere pus la dispoziție de Vânzător.

6. Vânzătorul oferă opțiunea de a completa și transmite electronic informațiile privind retragerea prin completarea și transmiterea electronică de pe site-ul Societății. Dacă se folosește această opțiune, se va transmite, prin e-mail, confirmarea de primire a cererii de retragere.

7. Consumatorul și-a exercitat dreptul de retragere în perioada de retragere menționată la punctul 1 doar în cazul în care comunicarea cu privire la exercitarea dreptului de retragere este transmisă de către consumator înaintea expirării perioadei respective.

8. Sarcina probei privind exercitarea dreptului de retragere în conformitate cu dispozițiile punctelor 1-5 revine consumatorului.

9. Exercitarea dreptului de retragere pune capăt obligațiilor părților contractuale, după caz:

a) de a executa contractul la distanță sau contractul în afara spațiului comercial;

b) de a încheia un contract la distanță sau în afara spațiului comercial, în cazul în care consumatorul a efectuat o comandă.

10. Vânzătorul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului în conformitate cu punctul 1.

11. Consumatorul va trebui să suporte costul aferent returnării produselor în caz de retragere. Costurile suplimentare reprezintă orice costuri (transport, livrare, diminuare a valorii produselor care rezultă din manipulari, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii calităților și funcționării produselor, taxe poștale sau de orice alta natură) care urmează a fi suportate de consumator cu ocazia exercitării dreptului de retragere.

12. Societatea rambursează sumele pe care le-a primit drept plată folosind aceleași modalități de plată ca și cele folosite de consumator pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care consumatorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată.

13. Fără a aduce atingere punctului 8, profesionistul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de Vânzător.

14. Cu excepția cazului în care Societatea s-a oferit să recupereze ea însăși produsele, în cazul contractelor de vânzare, Vânzătorul poate amâna rambursarea până la data recepționării produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea consumatorului conform căreia acesta a trimis produsele către Vânzător, luându-se în considerare data cea mai apropiată.

15. Cu excepția cazului în care Societatea s-a oferit să recupereze ea însăși produsele, consumatorul returnează produsele sau le înmânează Vânzătorului sau unei persoane autorizate de acesta să recepționeze produsele, fără întârziere nejustificată și în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat Vânzătorului decizia sa de retragere din contract în conformitate cu art. 1. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de consumator înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

16. Consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepția cazului în care Vânzătorul acceptă să suporte acele costuri. În cazul contractelor în afara spațiilor comerciale, în cazul cărora produsele au fost livrate la domiciliul consumatorului la momentul încheierii contractului, Vânzătorul preia produsele pe cheltuiala sa dacă produsele, prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin poștă.

17. Consumatorul este responsabil în ceea ce privește diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor. 

18. Consumatorul poate solicita un produs de o calitate și la un preț echivalente cu cele comandate și returnate, în cazul în care nu optează pentru rambursarea sumelor plătite. Consumatorul va suporta toate costurile suplimentare necesare înlocuirii produsului.

 

Prezentele politici de retur se completează cu dispozițiile Ordonanței nr. 21/1992 privind protecția consumatorului, republicată și modificată, dispozițiile Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicată și modificată, și cu prevederile OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

 

Prezenta politică de retur în magazinele fizice și în magazinele online este valabilă începând cu 01 iulie 2021 și până la aprobarea unei noi politici.

 

LEGISLAȚIA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE
Utilizarea site-ului web, transmiterea Comenzilor şi încheierea Contractelor prin intermediul site-ului sunt guvernate de legislaţia română.
Orice litigiu care rezultă din sau în legătură cu folosirea site-ului web sau în legătură cu o Comandă/un Contract va fi supus instanţelor competente din România.
Consumatorii nu pot renunţa la drepturile care le sunt garantate de lege. Orice clauză contractuală prin care se renunţă sau se restrâng în mod direct sau indirect drepturile prevăzute de lege în favoarea consumatorilor nu este obligatorie pentru aceștia.

GARANȚII
Produsele comercializate prin intermediul prezentului site de SC Regency Company SRL beneficiaza de conditii de garantie conform legislatiei in vigoare si conditiilor comerciale ale producatorilor. Cadrul legislativ de reglementare a garanțiilor îl reprezintă  legea 449/2003. Garanțiile sunt acordate diferit, pentru persoane juridice și pentru persoane fizice, în condițiile legislației specifice, respectiv Codul Civil. Regency oferă clienților săi serviciul de returnare al produselor conform politicii interne și legislației în vigoare.

Link-ul pentru platforma SOL
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=RO

Produs adăugat la lista de dorințe
Produs adăugat pentru comparație.

Acest site utilizează cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența navigării pe website-ul nostru. Vom presupune că sunteți de acord, dar puteți renunța, dacă doriți.